2011/08/26

Хамгаалалтгүй бэлгийн харьцаанд орсон бол…

Заг хүйтэн өвчин Гонококк гэдэг нян үүсгэдэг. Заг хүйтэн нь бэлгийн замаар халдварладаг бөгөөд бэлгийн хавьтлын хэлбэр (үтрээ, шулуун гэдэс, амаар)-ээс шалтгаалан шээс, бэлгийн замын эрхтэн, […]