2014/03/14

Соц үеийн Оросын дугуйнууд

Зиак улаан дугуй нь бол кама байна. Надад байсан болохоор таньж байна. Харин бусад дугуйны нэрийг нь бол мэдэхгүй юм байна даа…