2016/09/04

Энэ бүхэн бүгд миний буруу юу?

Өнөөдөр 2016 оны дүгээр сард нөхрөөсөө салчихсан. Гэдсэнд маань бойжиж буй үр минь 6 сар гарантай би 12-р сарын 19-ны өдөр төрнө эмч төрөх сүүлийн хугацаа гэсэн. […]