2010/09/01

Өөр заваан бохир эрийн бузрыг оруулав уу…

Уул нь эхнэр бид хоёр тогтмол усанд ордог элдэв үнэргүйлдээ. Гэвч хоёр удаа эхнэрийнхээ доодохыг оролдож байхад заар үнэртсэн сүүлийн удаад хоюулаа өглөө усанд ороод ажилдаа […]