2015/04/28

Бөглөрөлд орсон Хятадууд юу хийдэг вэ?

Орон нутгийн замд олон цагийн замын түгжрэл бөглөрөлд орсон Хятадууд юу хийцгээдэг байх нь уу…