2024/05/14

Хувийн орон зай

Сүүл үед хувийн орон зайн талаар нийтлэлүүд их болж. Утас, мессэнжэр шалгах энэ тэр гээд ярьж байна. Гэхдээ хүмүүс сүүлэрсэн, хуурсан талаас нь хараад байх юм. […]