2014/09/18

Исландын цагдаа нарын өдөр тутмын амьдрал

Исланди нь 300 мянга гаруй хүн амтай жижигхэн улс. Гэмт хэргийн гаралтын тоогоор дэлхийд хамгийн багад тооцогддог. Тэгэхээр цагдаа нар нь гол төлөв хийх ажил тун […]