2016/11/11

Эмэгтэй хүн нэг удаагийн сарын тэмдэгийн үед 3000мг кальцийг алддаг

Эмэгтэй хүн сарын тэмдэг ирсэн өдрөөс л биеэсээ хэрэгтэй зүйлсээ давхар алдаж эхэлдэг. Жишээ нь: