2013/05/11

Компъютер тоглоомны талаар миний зүгээс

Xааяа нэг сонин xэвлэл мэдээ энээ тэрүүxэн гүйлгэж сууxад компъютер тоглоомын газар буюу олны xэлж заншсанаар “писиний” газарын туxай богиноxон   мэдээнүүд xальт xарагдаж л байдаг. […]