2016/04/05

Хүүхдүүд косплейн хувцастай

Косплэй буюу costume play гэдгийг товчлол энэ үзэгдэл нь японоос анх үүсэлтэй юм байна…