2013/01/27

Жаргалтай байна…

Хай залуусаа би хавар энэ сайтад нийтлэл бичиж байсан юм учир нь би гадаадад байдаг бас монгол явж хүүхдээ авчирна нөхөр өгөх болов уу гээд л. […]