2015/04/09

Дампуу лого

Байгууллага болон компанийн лого нь тухайн газрыг үйл ажиллагааг мөн ямар нэгэн утга илэрхийлсэн байдаг байх. Харин эдгээр логог хараад ягаад дампуу лого гэсэнг ойлгох байх […]