2012/01/18

Мартагдсан Дууль

Аймаглан устгах бодлогын золиос болсон 150 мянган Монголчуудын гэгээн дурсгалд зориулав. Нэг талаас нүүдлийн соёлын өлгий болсон Монгол нутаг. Нөгөө талаас суурин соёлын өлгий Хятад орон. […]