2016/06/16

Энэ нь зүгээр л үр хөндөлт гэсэн үг юм уу?

Сайн байна уу юм асууж тодруулах гэсэн юм. Үр хөндөлт нь олон янз байдаг юм уу? Мед аборт гэхээр ямар нь юм бол? Тэгээд дараа нь жирэмсэн […]