2009/09/25

Та ямар хүн бэ?

Холерик \Та 16-аас дээш асуултанд тийм гэсэн бол\ 1. Тогтворгүй, байнга хөдөлж, гар хуруугаа оролддог 2. Омогтой, огцом ууртай 3. Тэвчээргүй, биеэ барьж чаддаггүй 4. Шийдэмгий, […]