2014/11/05

Мисс Гомель 2014

Белоруссийн Гомелийн Мисс шалгаруулах тэмцээний фото сурвалжлагаас. Эцсийн шатанд 14 бүсгүйчүүд үлдсэн бөгөөд хамгийн бага нь 18 настай харин ахмад нь 24 настай байж. Шагнал нь […]