2014/03/06

“Мисс Россия 2014”

“Мисс Россия 2014” тэмцээнд түрүүлсэн 23 настай Юлия Алипова.