2011/01/19

Энгэр зөрүүлэхэд харш хүмүүс

Бар туулай жилтнүүд бич, тахиа жилтэнтэй энгэр зөрүүлбэл төмөр саа тусаж хамар муруйх, могой, морь жилтэй хүмүүс гахай, тахиа жилтэй энгэр зөрүүлбээс усан саа тусаж бөөр […]