2011/02/19

Монгол гэр бүлийн багана нь эр хүн, бүслүүр нь эхнэр

Эр хүн монгол гэрийг тулан тогтоож байдаг багана нь бол эхнэр хүн барин тогтоож байдаг бүслүүр нь юм. Багана, бүслүүр хоёр бат бэх байж гэр бат […]