2020/03/05

Тэр матар гэсэн…

7 жилийн өмнө, найзын журмаар анх танилцсан. Бид 2 яг уулзахаараа юм ярьж чаддаггүй 10 жилийн хүүхдүүд шиг, смс бол бичнэ. 1.5 жилийн өмнө шал тэнэг […]