2013/04/03

Куйвет, ялын дээд хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа нь

Куйвет хэдий лалын шашны хатуу чанга хууль журамтай ч гэлээ сүүлийн зургаан жилийн туршид ялын дээд хэмжээг огт гүйцэтгэлгүй тэсээд өнгөрсөн юм. Ингэсээр нэг удаад сануулга […]