2015/12/21

Перугийн алтны нинжа нар

Өмнөд Америкт байдаг Перу нь байгалийн асар их баялаг, хүн амын доторх баялагийн хувиарлалт, хууль дүрмийн мөрдөлт, улс төрийн уран цэцнээрээ Орос, Хятад хоёрын дунд байдаг […]
2014/03/14

Ядуу иргэдэд зориулсан хар тамхи – Paco

Энэхүү хар тамхи нь Аргентин, Чили, Бразил, Перу эдгээр улсын ядуу болон өсвөр насны мянга мянган хүний амийг авч одсон хар тамхи юм байна. Нэг тунг paco-г Аргентинд […]