2010/01/12

Прага хотын биеэ үнэлэгчид сонголтоороо ялгардаг

Биеэ үнэлэгч, секс хоёрыг салгаж ойлгохын аргагүй. Тиймээс ч сексийг хүн төрөлхтний хамгийн анхны хөдөлмөр гэж нэрлэдэг. Хэн нэгэнд бие, сэтгэлийн таашаал өгсөн л бол хариу нэхдэг […]