2015/01/30

Рик Оуэнсын эрэгтэй хувцасны загварууд

Америкийн загвар зохион бүтээгч Рик Оуэнс өөрийн 2015-2016 оны эрэгтэйчүүдийн хувцасны загвараа олон нийтэд танилцуулжээ.