2013/09/04

Сальвадорын шорон

Сальвадорын энэ шоронгийн өрөөнүүдийг анхандаа баривчлагдсан хүн гурваас илүү хонох ёсгүй түр саатуулах байхаар хийгджээ. Гэтэл МS-13, М18 дээрмийн бүлэглэлийн гишүүд энэ торонд 20-30-аараа бүтэн сараар, […]