2016/10/25

Хавьтагчийн талаар

Эмэгтэй хүнийг яаж олон тавиулах вэ? Бас эмэгтэй хүн олон хавьтагчтай байхыг та нар юу гэж боддог вэ? Би тэр эмэгтэйгээ зөвхөн надтай байгааасай гэж хүсдэг…