2012/10/19

Бэлгийн хямрал

Эрт дур тавилт нь эрчүүдэд түгээмэл тохиолддог Хүний бэлгийн сэдээлтэд үзүүлэх бие махбодийн хариу үйлдэл алдагдаж, сэтгэл зүйн асуудал үүсэхийг бэлгийн хямрал гэж тодорхойлдог. Өөрөөр хэлбэл […]