2013/12/25

Youcups /STU 48/

Эрчүүддийн “STU48”-ийг олон удаагийн давтан судалгаа, туршилтын дараа үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. Агаарын шахан гаргаснаар даралттайгаар шахах үйлдэл хийдэг бодит хурьцлын үед төрдөгтэй адил мэдрэмж төрүүлдэг.