2013/08/02

Тайгын амьдрал

Сибирийн тайгад амьдардаг нутгийн уугуул ястан болох хантчуудын амьдралын хэв маягийг сонирхуулж байна…