2010/09/27

Нэг нь дуусаад дараа, дараагийнх нь чам дээр орж ирнэ… /2/

Ээжийн хувьд “чиний төлөө 4-н мөчөө би санжигнуулсан, чам шиг их мөнгө би олддоггүй ч чамайг хүнээс дутаагаагүй гэдэг юм”. Миний бодлоор хэрэвээ би хүүхэдтэй байсан […]