2014/05/07

Энэтхэгийн лалын шашинтнууд

Ямар ч шашинд байдагчлан лалын шашин нь дотроо янз бүрийн урсгалтай. Хамгийн том хоёр урсгал байдаг нь суннаг дагагчид ба шиаг дагачид.Дагагчдын тоогоор цөөн бусад урсгал […]