2012/09/11

Эртний Энэтхэгийн супер эротик сүм

Манай толлын XI –р зууны үед баригдсан Кандарья-Махадева сүм бол тун ч өвөрмөц гэж болохоор байгууламж юм. Хинду шашны гол гурван бурханы нэг болох Шива бурханд […]