2016/04/21

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ХОЁР ЭХНЭРТЭЙ БОЛОХ САНАЛ ЭРЧҮҮДЭЭС ИХ ИРЖ БАЙГАА

Гэр бүлийн тухай хуулийн 4.2.2.Монгол Улсад эрэгтэй хүн хууль ёсны нэг эхнэр, эмэгтэй хүн хууль ёсны нэг нөхөртэй байна гэж заасан. Сүүлийн жилүүдэд дээрх зүйл заалтыг […]