2014/02/23

Бодоход илүүдэхгүй зүйл

Бид бүхэн эрт дээр үес хань ижил, гэр бүл, эх орон гээд бүхийл зүйлийг өөрийн хэвээр хадгал ирсэн билээ. Гэтэл одоо бидэнд тулгарч байгаа хамгийн том […]