2014/08/06

Тайландын шоронгууд дахь тулаанчдын клуб

Тайландын шоронд Тай бокс буюу Мутайгаар хичээллэдэг хүмүүст хугацаанаас өмнө суллагдах боломж олгодорг. Тэдэнд шоронд болсон тулаанд гадаадын тамирчидыг хангалттай олон хожвол урамшуулал болгож шууд хугацаанаас […]