2015/10/16

Танзанийн альбиносчууд

Зүүн Африкийн орнууд болон Танзанид албинос буюу нөсөөжилтийн улмаас цагаан арьстай төрөх төрөлт дэлхийн дундажаас өндөр үзүүлэлттэй байдаг.