2014/06/05

Хүний олон гэдэг энэ шүү дээ

Далайн эргийн наран шарлагын газар, усанд сэлдэг зурвас гэж байх. Улс болгоны эдгээр газар өөр өөрийн гэсэн онцлогтой. Гэхдээ Хятадынх шиг “тасархай” газар байхгүй. Хүний олон […]