2009/02/03

Умдагны бөөс

Хүний биед толгойн бөөс, хувцасны бөөс, умдагны бөөс гэсэн гурван төрлийн бөөс шимэгчлэн амьдрах боломжтой. Умдагны бөөс нь 1,5 мм бөгөөд түүнийг толгойн бөөс (4 мм), […]