2023/06/21

Шийрэв ахын захиа: Уян хатан

Эмэгтэйчүүдийн уян хатан янз бүр байх юм. Зарим нь хөл нь огт хоёр тийшээ явахгүй байхад зарим нь пүрш шиг л сунаад өгдөг. Уян хатан бүсгүйтэй […]