2013/04/15

Омскийн хамгийн саак клуб гэнэ ээ

Омск манай хойд хойд хөршийн Омск мужийн захиргааны төв хот юм. Хүн амын тоо 1 сая 157 мянга. Тээврийн томоохон зангилгаа. Хөнгөн, хүнсний, хэвлэлийн, химийн, нефть […]