2013/02/09

Эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг!!!

Охид эмэгтэйчүүддээ хэрэгтэй болов уу гэж бодоод үүнийг бичиж байна. Саяхан хүмүүсийн сайн гээд байдаг Хатагтай эмнэлэг дээр очив. Шинжилгээний хариу барьсаар эмчтэй уулзаж эм бичүүлж, […]