2019/09/17

Хена шивээс буюу мехенди урлаг

Хена нэртэй ургамлаас гаргаж авсан будгаар түр шивээс хийх нь олон мянганы түүхтэй. Үүний мехенди гэж нэрлэдэг. Ийм шивээс нь эрт дээр үед эзэндээ нууц хүч […]