2012/10/16

Хий үзэгдэл байсаар л байна даа

Сүнс бий гэдэгт манайхан ер нь итгэдэг дээ. Гэхдээ сүнс бодитойгоор тэр бүр хүнд үзэгддэггүй учир барин тавин нотолчих баримтаар хомс. Харин гэрэл зураг дээр дүрс […]