2010/10/14

Аюулгүй секс хйихэд анхаарах зүйлүүд

Тэмбүүгээр хүн бүр өвчлөөд байдаггүй ч гонорей, трихомоназ, хломидиоз зэрэг бэлгийн замын халдварт өвчнийг хялбархан авч болно. Тиймээс элдэв бэлгийн замын өвчин авахгүйн тулд доорх хэдэн […]