2014/12/21

Бэлэг эрхтний хомхой

“Хомхой долоох” буюу амны орчим цэврүүт тууралт гардаг өвчнийг хүмүүс сайх мэддэг шүү дээ. Мөн л түүнтэй адил гэхдээ зөвхөн бэлэг эрхтэн орчим цэврүү гардаг өвчин […]