2015/04/09

Хятад маягийн тэмээн хорхог

Хятадад ийм аргаар тэмээгээр хорхог хийж найрлажээ…