2016/12/09

Христын шашинд очдог болоод золтой л галзуурчаагүй…

Сайн уу? Миний Т…бат гэдэг одоо 26 настай би нэг христын сүмд олон жил очсон тэр нь Солонгос төдийгүй дэлхий дахинаа хамгийн олон итгэгчтэй урсгал нь. […]