2020/04/08

Хувийн орон зай…

Өмчлөгдсөн хайр гэсэн нийтлэлээс улбаалаад юм асуух гэсэн юм?Нөхөр, бид 2-т нууц гэж байдаггүй. Утасны пасспорт, ФБ гээд ПС, Айпад, утаснаас хэзээ л бол хэзээ харж […]