2010/02/26

Хүн бэлгийн 3 үеийг туулдаг

Секс судлаачид эмэгтэй хүний сэрлийн цэгийг төрөлхийн буюу олдмол гэж ангилжээ. Төрөлхийн гэдэг нь бүх эмэгтэйчүүдэд адил байдаг цэгүүд, олдмол сэрлийн цэг нь зөвхөн тухайн эмэгтэйн […]