2012/03/19

Индонез дaхь эмэгтэйчүүдийн хөвчийг хөндөх ёслол…

Эмэгтэйчүүдийн хөвчийг хөндөх буюу хилүүг нь таслах гэж тун ч таагүй ёслолыг Ойрх Дорнод болон Африкийн гуч гаруй оронд хийсээр байна. Ийм ёслолыг хийх болсон шалтгаан […]